Rýchly kontakt

+421 918 891 579
objednavky@meduss.sk

Obchodné podmienky

Údaje o firme

Karin Koleňáková, Meduss
Hviezdoslavov 905, 930 41 Hviezdoslavov
IČO: 48118974
Číslo živnostenského registra: 110-239358

telefón: +421 918 891 579
mail: karin@meduss.sk

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Štátna veterinárna a potravinová správa
Botanická 2/17, 841 04 Karlova Ves

Dopravu zabezpečuje

Dopravné služby eshopu www.meduss.sk zabezpečuje kuriérska spoločnosť XXX. V prípade pravidelných odberov zabezpečujeme pre obchodné subjekty vlastnú dopravu vo vyhradených krajoch Slovenskej republiky. Prosím, informujte sa o možnostiach vlastnej dopravy prostredníctvom našich kontaktov.

Cena za dopravu (XXX)

2. Objednávky do 60 EUR s DPH = 3,80 EUR s DPH za balík*
1. Pri nákupe nad 60 € s DPH doprava zdarma

*Cena za jeden balík o váhe max. 50 kg a veľkosti menšej ako 3 m (výpočet: dve kratšie strany x 2 + najdlhšia strana)

Doba doručenia

Doručenie tovaru do 24 hodín sa vzťahuje len na objednávky na dobierku prijaté do 11:00 v pracovné dni od pondelka do štvrtka. Tovar objednaný cez víkend a počas sviatkov posielame v najbližší pracovný deň. Ak platíte bankovým prevodom, tovar Vám bude zaslaný po obdržaní platby na náš účet. Doba doručenia pri platbe bankovým prevodom trvá približne 2-5 pracovných dní (v závislosti od poskytovateľa bankových služieb).

Platba za tovar

Tovar zakúpený cez eshop meduss.sk je možné uhradiť prostredníctvom dobierky alebo bankovým prevodom.

1. Poplatok za platbu na dobierku je 1,20 € s DPH
2. Prevod peňazí na náš bankový účet
3. Platba na faktúru (len pre OS) max. splatnosť 14 dní

Číslo účtu: SK00 0000 0000 0000 0000 0000

Záruka a spotreba

Na všetok tovar a potraviny platí výrobcom stanovená spotrebná lehota.

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v elektronickej podobe alebo v papierovej podobe (alebo na predajni pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Spotrebná lehota doba začína plynúť dňom, kedy bol potravinový produkt vyrobený.

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní kupujúci neodborným zaobchádzaním (nevhodný spôsob prepravy, zlé skladovanie a pod.) sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne atď.). Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou. Tovar po uplynutí spotrebnej lehoty nemožno reklamovať.

Kam odoslať tovar na reklamáciu?

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie doručte, alebo zašlite tovar na adresu prevádzky e-shopu meduss.sk:

Karin Koleňáková
Hviezdoslavov 905, 93041 Hviezdoslavov
IČO: 48118974

Kto platí dopravu pri reklamácii?

Máte právo na úhradu nevyhnutne potrebných prepravných nákladov na dopravu tovaru k reklamácii. Pre tento prípad je však nutné doložiť daňový doklad za prepravu tovaru na reklamáciu. Náklady na dopravu vybavenej reklamácie smerom k zákazníkovi hradí prevádzkovateľ e-shopu. Náklady na dopravu reklamácie smerom k predajcovi hradí zákazník.

Doručovanie tovaru na reklamáciu

Pri zasielaní reklamácie prepravnou službou tovar starostlivo zabaľte.
Tovar určený na reklamáciu neodporúčame zasielať poštou.
Za prípadné poškodenie, alebo stratu počas prepravy nenesieme zodpovednosť.
Tovar neposielajte na dobierku. Takéto zásielky neprijímame.

Vybavenie reklamácie

O reklamácii rozhodneme najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie. Vo väčšine prípadov však ide o rýchly proces, ktorý nezaberie viac ako pár dní. K reklamácii vydáme a e-mailom zašleme písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia preferujete. Ak nebolo dohodnuté inak, posielame opravený alebo vymenený tovar späť na vašu adresu alebo na adresu prevádzky, v ktorej bola reklamácia podaná. O celom priebehu reklamácie budete informovaní e-mailom alebo telefonicky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu nie je platné v našom e-shope. Spotrebiteľovi toto právo neprináleží z dôvodu, že predávame výlučne potraviny vyrobené na zákazku s krátkou spotrebnou lehotou.

Ochrana osobných údajov

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu.